Anh em chơi than có ai biết số điện thoại của bác Phương chủ cội than đá bên Phan Đăng Lưu không cho e xin với. Cảm ơn mọi người nhiều.