*Hiện tại tôi đang có một số căn hộ tại chung cư Đại thanh cần bán
căn 2 pn+ 2vs*
CT8B***- 1910**- 68,7**M2***- gốc 13TR/M2**+chênh ( 65 - 70tr)
CT8B***-**908***- 66*****M2***- gốc 13 TR/M2 + chênh (75 - 80tr)
CT8B***-**2220 - 59,88M2***- gốc 13 TR/M2 + chênh (75 - 80tr)
CT8C***- 2114**- 66*****M2**- gốc 13 TR/M2 + chênh (65 - 70tr)
CT8C***- 2404**- 66*****M2**- gốc 13 TR/M2 + chênh (65 - 70tr)
CT10B**- 728****- 55,77M2**- gốc 13 TR/M2 + chênh (95 - 100tr)
CT10B**- 246****- 55,8**M2**- gốc 11,5 TR/M2
CT10B**-**222***- 55,8**m2**- gốc 13***TR/M2**+chênh 85tr
Căn 3 PN+2 vs
CT10B - 1834 - 76M2**- gốc 13 TR/M2 + chênh ( 80tr)
Căn 1PN+ 1vs:
CT10A**- 2322 - 36,16M2***- gốc 10TR/M2**+ chênh 60Tr

Hiện tai dự án đã xây xong đang trong quá trình hoàn thiện.
Tháng 10/ 2013 bàn giao nhà

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
Khánh Hòa - 0978 318 417 - 0936 118 323