Tình trạng: phụ kiện chính hãng samsung, mainbord fullzin
Màn hình I9100-I9100G: 2tr200
Mainbord I9100-I9100G: 2tr200
Màn hình I9300: 3tr500
Mainbord I9300: 3tr700
Màn hình N7000: 3tr300
Mainbord N7000: 2tr300
Màn hình N7100: 3tr8
Mainbord N7100: 4tr5
Mình có nhận trao đổi mainbord mất nguồn và màn hình bể
Chi tiết liên hệ: An 0942.819.829
Đ/c: 177/8/36 Lũy Bán Bích, gần Đầm Sen