NHẬN CHUYỂN SINH VIÊN CHÍNH CHỦ HỖ TRỢ CHO BẠN KHÔNG CÓ THẺ SINH VIÊN
VIETTEL chuyển lần 1 hết 150k lần 2 hết 180k
MOBI chuyển phí 100k
VINA chuyển phí 80k

ai có nhu cầu mua lô thì alo mình có giá tốt....chuyển hàng toàn Quốc

có cả sim sinh viên đã kích bán buôn


LỘC PHÁT …….. GIÁ
0962.758.999 …….. 5triệu ………. 0932.483.886 …….. 400
0966.032.888 …….. 5triệu ………. 0932.552.188 …….. 400
0966.032.999 …….. 5triệu ………. 0935.932.866 …….. 400
0963.104.886 …….. 500 ………... .0935.582.866 …….. 400
0973.802.168 …….. 400 ………. ...0935.362.886 …….. 400
0978.948.268 …….. 400 ………... .0905.999.392 …….. 400
0965.145.968 …….. 300 ……….... 0934.993.188 …….. 400

0966.119.268 …….. 600 ………. ...0935.557.188 …….. 400
0975.639.268 …….. 600 ……….... 0932.558.366 …….. 400
0968.086.268 …….. 600 ……….... 0163.551.7999 ……. 500
0963.639.268 …….. 600 ……….... 01668.205.999 ……..500
0962.86.25.68 ……..600 ………... 01669.276.999 ……...500
0967.984.568 …….. 450 ……….... 01676.192.888 ……..500
0967.647.568 …….. 450 ……….... 01674.583.583 ……..400

0967.359.668 …….. 850

0969.659.668 …….. 850

.0978.323.568 …….. 600

0967.90.92.93 …….. 600
SỐ Tiến ..................... giá ....................... tài khoản
200k ..........giá
0968.846.012....... 200 ............
0962.03.84.85....... 200
0962.381.012....... 200 ............
0969.28.74.28....... 300
0969.751.012....... 200............
0968.36.27.28....... 200
0968.360.012....... 200 ............
0969.02.73.74....... 200
0963.075.012....... 200 ............
0968.73.64.65....... 200
0963.755.012....... 200 ............
0963.74.57.58....... 200
0966.794.345....... 300 ............
0969.67.83.84....... 200
............
TK = OĐ .............
0966.865.012 ....... 200
0975.376.567....... 550 ............ 0962.951.012....... 200
0962.599.567....... 550 ............ 0963.761.012....... 200
0962.029.678....... 600 ............ 0962.071.869....... 200
0963.148.678....... 600 ............ 0962.146.569....... 250
0972.903.678....... 600 ............ 0962.019.466....... 200
0962.069.789....... 1TR ............ 0962.034.266....... 200


SỐ THẦN TÀI ..............GIÁ ....................... SỐ PHÁT LỘC...........GIÁ
0964.79.6556....... 400 ............
0967.812.188....... 250
0975.24.03.86....... 400 ............
0967.33.84.88....... 250
0967.216.386....... 300 ............ 0967.836.288....... 250
0967.319.079....... 200 ............ 0967.745.188....... 250
0967.598.179....... 250 ............
0967.430.188....... 250
0967.316.679....... 300 ............ 0967.409.188....... 250
0967.164.179....... 250 ............ 0967.353.188....... 250

0967.21.31.79....... 250 ............
0967.550.388....... 300
0967.4411.79 ....... 250 ............
0967.766.388....... 300
0967.642.379 ....... 250 ............ 0967.062.488....... 200
0967.178.799 ....... 300 ............
0967.490.899....... 250
09675.34.799 ....... 300 ............
0967.163.499....... 200
0967.260.399 ....... 200 ............
0967.126.099....... 200
0967.984.399 ....... 200 ............ 0967.592.199....... 250
096.7988.499 ....... 200............

SIM ngày sinh..............GIÁ .......................SIM SỐĐẸP..............GIÁ
0966.25.05.93....... 400k
0974.17.05.93....... 400 ............ 0967.300.199....... 250
0976.03.05.93 ....... 400 ............
0967.596.099....... 200
0977.20.04.94 ....... 400 ............ 0967.683.699....... 250
0977.19.05.95 ....... 400 ............ 0967.298.499....... 200
0969.07.06.83 ....... 200 ............ 0967.427.266....... 150
0969.02.05.97 ....... 400 ............
0967.52.60.66....... 150
0936.03.11.94 ....... 300 ............ 0967.751.466....... 150
0936.03.11.94 ....... 300 ............ 0967.174.166....... 150
01205.64.1984 ....... 150 ............ 0967.543.566....... 150
01205.65.1989 ....... 200............ 0967.659.066....... 150
01226.61.1990 ....... 200 ............ 096.79.89.166....... 200
01289.27.1994 ....... 200 ............ 0967.597.266....... 150
01268.10.1994 ....... 200............ 0966.542.766....... 180
01289.27.1998 ....... 200 ............
01289.27.1998 ....... 200............

Tài khoản 200k............ giá ........................Tài khoản200k............giá
0962.025.186 ....... 300............ 0969.320.188....... 300
0962.253.186 ....... 300 ............ 0969.517.588....... 400
0969.033.186 ....... 350 ............ 0985.360.188....... 350
0966.360.286 ....... 350 ............ 0968.964.288....... 350
0969.027.386 ....... 350 ............ 0968.276.388....... 350
0963.875.486 ....... 300 ............ 0976.052.488....... 350
0962.042.486 ....... 300............ 0968.731.588....... 350
0962.046.986 ....... 350 ............ 0968.791.588....... 400
0969.207.588 ....... 350............
0966.731.088 ....... 300............ 0969.715.099....... 350
0969.542.588 ....... 400 ............ 0969.462.199....... 350
0966.104.788 ....... 300 ............
0969.341.588 ....... 350 ............ 0968.843.799....... 400

Tài khoản 200k.............giá ........................Tài khoản200k...........giá
0968.282.089 ....... 300 ............
0968.763.189 ....... 250 ............ 0962.014.089....... 200
0962.071.489 ....... 200 ............ 0962.022.089....... 250
0962.016.489 ....... 200 ............ 0963.742.089....... 200
0962.001.489 ....... 200 ............ 0968.753.089....... 200
0963.860.489 ....... 200 ............ 0968.462.089....... 200
0963.746.489 ....... 200 ............ 0969.487.289....... 200
0966.071.489 ....... 200 ............ 0968.374.389....... 300
0968.957.489 ....... 200............ 0969.076.589....... 250
0963.917.089 ....... 200............ 0963.905.589....... 300
0968.284.389 ....... 300 ............ 0962.01.85.89....... 300
0963.741.189 ....... 200 ............ 0962.027.589....... 300
0963.918.589 ....... 300 ............ 0962.032.589....... 300
0962.073.589 ....... 300 ............ 0962.037.589....... 300

Tài khoản 200k............ giá..........................Tài khoản200k...........giá
0962.076.139 ....... 200 ............
0968.765.189....... 250
0962.172.039 ....... 170 ............ 0963.933.289....... db
0962.084.239 ....... 200............ 0962.044.289....... 250
0962.034.239 ....... 200 ............ 0963.854.289....... 250
0962.013.439 ....... 200 ............ 0969.731.689....... 250
0962.021.539 ....... 200............
0962.05.34.89....... 200
0962.082.539 ....... 200............
0969.419.189....... 250
0962.016.539 ....... 200............. 0969.325.189....... 250
0962.052.639 ....... 250............
0962.035.289....... 250

ngày sinh.......... giá110 ..................tặng 100% nạp thẻ
0974.824.390 ............. 09785.27.4.91
0975.094.790 ............. 0975.136.491
0972.516.390 ............. 0975.094.291
0975.922.490 ............. 0982.074.091
0976.586.490 ............. 0982.014.291
0974.274.090 ............. 0975.952.191
0972.561.490 ............. 0975.843.191
0974.1970.90 ............. 0975.145.191
0972.015.290 ............. 0975.046.191
0973.302.490 ............. 0974.295.191
0973.306.490 ............. 0974.370.191
09749.26.7.90 ............. 0974.362.191
09748.9.12.90 ............. 0975.035.191
09741.25.4.90 ............. 0974.793.191

ngày sinh.........gia 110k ............. tặng 100% nạp thẻ
0982.017.291 ............. 0978.298.792
0973.902.491 ............. 0968.005.892
0984.461.391 ............. 0972.493.292
0974.571.291 ............. 0973.285.192
0975.504.691 ............. 0975.196.492
0972.845.192 ............ 09728.10.3.92
0968.018.291 ............. 09728.4.10.92
0975.163.292 ............. 0972.609.392
0974.984.292 ............. 09766.15.7.92 ........ 130
0976.043.292 ............. 0975.91.34.92 ........ 180
0974.25.32.92 ............. 0973.29.43.92 ....... 130
0972.21.4.192 ............. 0974.19.82.91 ........ 130
0985.146.892 .............
0974.806.592 .............

ngày sinh giá 110k ............. tặng 100% nạp thẻ
0975.158.792 ............. 0975.743.292 ....... 130
0975.231.792 ............. 0975.314.692 ....... 130
0975.198.492 ............. 09723.16.5.92 ...... 130
0972.9.08.192 ............. 0975.618.792
0972.285.392 ............. 0972.613.592
0982.046.792 .............
0972.802.692 ............. 0982.077.492
0973.405.192 ............. 0975.084.292
0972.417.192 ............. 0977.63.7892
0972.196.492 ............. 0975.104.792
0975.143.392 ............. 0975.062.292 ......... 130
0982.084.592 ............. 0974.340.292
0972.983.592 ............. 0975.223.792 ......... 130
0972.165.192 ............. 0975.178.592

ngày sinh giá 110k ............. tặng 100% nạp thẻ
0968.019.092 ............. 0968.011.893
0968.018.892 ............. 0968.011.793
0968.017.392 ............. 0968.112.793
0968.015.792 ............. 0968.019.493
0968.013.392 ............. 0968.016.793
0968.018.392 ............. 0968.016.493
0968.015.392 ............. 0975.104.793
0965.182.792 ............. 0975.134.893
0975.173.492 ............. 0975.087.293
0975.154.693 ............. 0972.074.093
0973.854.393 ............. 0974.167.393
0976.516.393 ............. 0973.182.693
09743.15.4.93 ............. 0982.082.493 ........
130
0972.833.093 .............


ngày sinh giá 130k ............. tặng 100% 1 thẻ
0973.712.493 ............. 0973.914.593
0987.081.493 ............. 0974.025.493
09743.18.7.93 ............. 0974.017.493
0968.092.593 ............. 0989.106.894
0963.64.2393 ............. 0974.856.693
0968.0171.93 ............. 0973.292.793
0975.259.693 ............. 0974.821.694
0975.418.493 ............. 0975.048.694
0974.718.593 ............. 0975.114.694
0972.595.893 ............. 0975.217.694
0972.830.994 .............
0975.743.793 ............. 0975.058.794
09736.12.5.93 ............. 0976.426.496 ........ 150
0977.827.394 ............. 0974.96.27.96. ....... 180

ngày sinh ............. giá 130k............. tặng 100% nạp thẻ
0972.405.195 ............. 0975.085.697
0975.084.295 ............. 0976.245.597
0974.712.597 .............
0975.094.697 .............
0979.870.596 ............. 0975.146.598
0973.281.596 ............. 0976.597.498
0975.44.10.95............. 0973.463.198
0975.823.596 ............. 0974.096.298
0975.187.496 ............. 0972.863.298
09756.20.596 ............. 0976.436.298
0972.293.496 ............. 0975.195.498
09766.15.496 ............. 0975.316.498
0982.598.097 ............. 0974.90.75.98
0975.915.497 .............

ngày sinh giá 110 k tặng 100% nạp thẻ
0984.39.6780 ............. 0982.634.182
0984.184.580 ............. 097.434.92.82
0972.699.581 ............. 0972.437.382
0976.980.781 ............. 0975.32.79.82
0976.430.881 ............. 0974.585.482
0976.76.43.82 ............. 0985.571.482
0975.185.582 .............
0989.721.482 ............. 0988.729.182
0975.980.482 ............. 0974.941.783
0975.189.982 ............. 0978.064.183
0975.814.982 ............. 0976.76.24.83
0975.164.082 ............. 0974.790.583
0975.742.182 ............. 0976.732.083

ngày sinh ............. giá 100k............. tặng 100% nạp thẻ
0975.281.483 ............. 0986.345.985 ......... 200
0977.350.984 ............. 0977.252.185 ......... 100
0985.012.884 ............. 0985.325.485 ......... 100
0973.066.184 ............. 0983.236.185 ......... 100
0973.294.985 ............. 0976.058.285 ......... 100
0974.719.085 ............. 0985.806.285 ......... 150
0984.807.685 ............. 0972.014.885 ......... 120
0979.542.885 ............. 0976.459.185 ......... 100
0977.927.885 ............. 0972.880.587 ......... 100
0984.554.285 ............. 0973.298.985 ......... 130
0978.393.485 ............. 0987.816.985......... 110
0975.189.805 ............. 0989.476.36 ......... 100


sim giá rẻ ............. giá 100k ............. tặng 100% nạp thẻ
0983.136.762 ............. 0986.460.152
0988.476.362 ............. 0974.361.912
0983.759.462 ............. 0973.759.712
0982.093.652 ............. 0988.791.052
0986.513.052 .............
0982.082.432 ............. 0975.095.062
0982.073.432 ............. 0975.227.432
0975.239.462 ............. 0975.24.75.12
0975.180.962 ............. 0975.088.312
0975.21.56.12............. 0975.092.712
0975.189.562 ............. 0975.24.16.12
0982.105.612 ............. 0987.364.832
0982.119.712 ............. 0979.486.302
0973.675.512.............

sim giá rẻ giá 100k tặng 100% nạp thẻ
0974.903.632 ............. 0973.286.743
0973.036.002 ............. 0982.076.913
0975.75.00.42............. 0984.580.503
0982.764.612 ............. 0983.175.063
0976.386.522 ............. 0983.4647.63
0985.745.562 ............. 0987.452.063
0973.642.562 ............. 0985.893.063
0984.107.453 ............. 0978.415.663
098.567.0053 ............. 0975.325.563
0972.717.003 ............. 0979.619.563
0987.628.673 ............. 0978.350.663
0988.921.173 ............. 0982.048.163
0974.667.503............. 0982.054.863
0972.613.263 ............. 0982.043.263


sim giá rẻ giá 100k tặng 100% nạp thẻ
0982.059.563 ............. 0979.893.354
0982.034.863 ............. 0987.537.254
0982.016.563 ............. 0978.476.954
0982.064.263............. 0988.423.924
0982.126.763 ............. 0984.587.814
0982.047.163 ............. 0985.145.624
0982.046.063 ............. 098.7711.264
0975.240.063 ............. 0985.626.614
0973.532.463 ............. 0986.088.714
0975.1789.03 ............. 0983.855.914
0975.150.863............. 0975.179.804
0986.380.273 .............
0985.753.004 ............. 0975.278.905
0976.526.454 ............. 0985.608.265


sim giá rẻ giá 100k tặng 100% nạp thẻ
0986.341.265 ............. 0982.107.905
0972.308.715 ............. 0982.124.935
0972.316.425 ............. 0982.039.635
0976.586.425 ............. 0982.041.625
0982.055.725............. 0972.1686.05
0982.060.725............. 0973.069.835
0982.108.925............. 0974.358.965
0982.047.625 ............. 0985.260.935
0982.107.925 ............. 098.20.21.325
0982.104.325 ............. 0982.057.325
0976.867.035 ............. 0982.092.615
0982.742.935 ............. 0975.140.925
0982.017.835 ............. 0972.104.935

sim giá rẻ giá 100k ............. tặng 100% nạp thẻ
0975.217.925 ............. 0975.664.065
0975.154.105 ............. 0973.311.425
0974.364.765 ............. 0973.019.865
0973.911.765 ............. 0972.281.765
0972.273.965 ............. 0972.203.765
0989.632.965............. 0975.463.805
0976.208.365 ............. 0985.912.945
0985.073.165 ............. 0975.260.045
0977.219.365 ............. 0983.491.765
0976.317.255 ............. 0975.241.935
0982.488.625............. 0975.230.865
0978.502.925 ............. 0975.208.835
0975.109.275 ............. 0975.214.875
0975.109.275 ............. 0975.214.875


sim giá rẻ giá 100k ............. tặng 100% nạp thẻ
0975.168.475 ............. 0973.818.716
0975.243.765 ............. 0982.043.216
0975.143.765 ............. 0982.086.726
0975.241.325 ............. 0982.045.326
0975.181.625 ............. 0982.094.526
0975.203.325 ............. 0988.64.10.46....... 130
0975.169.935 ............. 0975.103.756
0975.127.935 ............. 0975.240.536
0975.191.435 ............. 0975.247.516
0975.213.765 ............. 0982.128.716
0975.096.035............. 0975.184.516
0975.239.835 ............. 0975.184.976
0975.204.976 ............. 0975.172.576
0975.204.976 ............. 0975.172.576


sim giá rẻ giá 100k ............. tặng 100% nạp thẻ
0975.160.426 ............. 0986.902.257
0975.601.536 .............
0975.146.316 ............. 0976.741.667
0974.275.236 ............. 0975.1986.17
0973.265.936............. 0983.327.517
............. 0989.306.727
0972.106.956 ............. 0972.696.217
097.45.46.816 ............. 0973.79.75.27
0983.968.506 ............. 0983.290.027
0986.271.436 ............. 0986.902.257
0972.30.40.16............. 0979.291.147
0972.219.316 ............. 0982.817.137
0977.087.146 ............. 0979.511.467
0977.087.146 ............. 0979.511.467

sim giá rẻ ........ giá ......... tặng 100% nạpthẻ... giá
0975.194.328........ 110 .............
0976.093.269........ 200
0975.240.328........ 110 ............. 0976.093.169........ 200
0972.336.428 ........ 110 ............. 0976.987.169........ 200
0982.80.45.08........ 130 ............. 0973.349.269........ 200
0987.276.428 ........ 110 ............. 0976.752.569........ 200
0975.14.6318 ........ 110 ............. 0973.538.169........ 200
0984.528.208 ........ 110 ............. 0982.405.169........ 200
0986.376.208 ........ 110 ............. 0989.847.269........ 200
0974.290.948........ 100 .............
0982.475.269........ 200
0972.896.718 ........ 110 ............. 0977.091.869........ 200
0977.463.069 ........ 130 ............. 0977.062.569........ 200
0973.764.019........ 130 ............. 0975.784.269........ 200
0973.764.019........ 130 .............
0975.784.269........ 200


sim giá rẻ ........ giá ............. tặng 100% nạp thẻ...... giá
0988.965.489 ........ 200 ............. 0973.798.169........ 200
0984.693.319 ........ 180 ............. 0972.285.469........ 180
0974.752.089 ........ 180 ............. 0972.362.069........ 180
0988.140.869 ........ 200 ............. 0972.248.069........ 180
0974.944.269........ 200 .............
0978.470.509........ 130
0976.022.769........ 180 ............. 0974.902.169........ 200
0985.854.169 ........ 200 ............. 0974.347.269........ 200
0974.071.909........ db ............. 0974.268.769........ 200
0975.392.769 ........ 180 ............. 0972.809.169........ 200
0975.462.769 ........ 180 ............. 0975.031.769........ 180
0973.290.469 ........ 180 ............. 0975.970.469........ 180
0972.975.169 ........ 200 ............. 0976.162.769........ 180