[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3, align: center"]Trang chủ - Unlock AT&T - Hướng dẫn- Hỏi đáp- Liên hệBẢNG GIÁ CHO CỬA HÀNG
XEM THÊM TẠI: VIETTOANPHAT.COM


[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]IPHONE IMEI CHECK SERVICE[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Check iPhone LOCKED/UNLOCKED Status Free[/TD]
[TD]Free
[/TD]
[TD]1-30 Phút
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Australia Networks - Iphone Clean or Blacklist Check Service[/TD]
[TD]Free
[/TD]
[TD]1-30 Phút
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Korea Iphone Block/Unblock Check Service[/TD]
[TD]Free
[/TD]
[TD]1-30 Phút
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Verizon Usa Iphone Clean or Blacklist Check Service[/TD]
[TD]Free
[/TD]
[TD]1-30 Phút
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Iphone Carrier Check and Simlock Status (check nha mang)[/TD]
[TD]5.000đ
[/TD]
[TD]Có Ngay
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USA, EU & UK Networks Iphone Block/Blacklist Check Service[/TD]
[TD]30.000đ
[/TD]
[TD]1-30 Phút
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]USA NETWORKS[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AT&T USA - Unlock code Nokia Lumia 820/920[/TD]
[TD]80.000đ
[/TD]
[TD]1-2 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AT&T USA - Unlock code Nokia Lumia 900[/TD]
[TD]70.000đ
[/TD]
[TD]1-24 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AT&T USA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 Làm việc 24/7[/TD]
[TD]140.000đ
[/TD]
[TD]1-60 Phút
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AT&T USA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 ( Sáng 8h-12h, Tối 9h-12h )[/TD]
[TD]80.000đ
[/TD]
[TD]1-60 Phút
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AT&T USA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (Dịch Vụ Nhanh)[/TD]
[TD]30.000đ
[/TD]
[TD]1-6 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AT&T USA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (Dịch Vụ Chậm)[/TD]
[TD]20.000đ
[/TD]
[TD]6-12 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AT&T USA - iPhone Billing Zipcode (SSN & ZIP) Service[/TD]
[TD]420.000đ
[/TD]
[TD]1-5 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Verizon USA - Iphone 4s Verizon (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]2.000.000đ
[/TD]
[TD]7-10 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]T-Moblie USA - Iphone 5 (ALL IMEI)[/TD]
[TD]2.600.000đ
[/TD]
[TD]10-15 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AUSTRALIA NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]AUSTRALIA AND NZ SERVICE - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]200.000đ
[/TD]
[TD]1-3 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]OPTUS AUSTRALIA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]50.000đ
[/TD]
[TD]1-48 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]OPTUS AUSTRALIA - Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 CÓ NGAY - 3 Giờ[/TD]
[TD]190.000đ
[/TD]
[TD]1-3 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TELSTRA AUSTRALIA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]50.000đ
[/TD]
[TD]1-24 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TELSTRA AUSTRALIA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (CÓ NGAY)[/TD]
[TD]100.000đ
[/TD]
[TD]Có Ngay
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VODAFONE, THREE AUSTRALIA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]50.000đ
[/TD]
[TD]Có Ngay
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VODAFONE, THREE AUSTRALIA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (NOT FOUND)[/TD]
[TD]70.000đ
[/TD]
[TD]1-24 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VODAFONE, THREE AUSTRALIA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (BLACKLIST)[/TD]
[TD]140.000đ
[/TD]
[TD]1-48 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]BRAZIL NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CLARO AND TIM BRAZIL - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]300.000đ
[/TD]
[TD]1-24 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]OI AND VIVO BRAZIL - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]200.000đ
[/TD]
[TD]1-24 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CANADA NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]BELL CANADA - Iphone 4 (8GB) and 4s (16GB)[/TD]
[TD]2.900.000đ
[/TD]
[TD]10 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ROGER/FIDO CANADA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S[/TD]
[TD]2.100.000đ
[/TD]
[TD]3-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ROGER/FIDO CANADA - Unlock Iphone 5[/TD]
[TD]2.200.000đ
[/TD]
[TD]3-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TELUS CANADA - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]650.000đ
[/TD]
[TD]1-24 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KOREA NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KOREA SK & KTF - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (Blacklist) (Supper Fast)[/TD]
[TD]1.800.000đ
[/TD]
[TD]1-4 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KOREA SK & KTF - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (Normal/CLEAN IMEI) (2-5 Ngày service)[/TD]
[TD]150.000đ
[/TD]
[TD]2-5 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KOREA SK & KTF - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (Normal/CLEAN IMEI) (Dịch vụ nhanh)[/TD]
[TD]160.000đ
[/TD]
[TD]1-4 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]KOREA SK & KTF - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (Notfound and Unpaid Bill)[/TD]
[TD]450.000đ
[/TD]
[TD]2-5 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CHILE NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]CLARO CHILE - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]250.000đ
[/TD]
[TD]1-3 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ENTEL CHILE - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]250.000đ
[/TD]
[TD]1-3 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOVISTAR CHILE - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]250.000đ
[/TD]
[TD]1-3 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DENMARK NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3 HUTCHISON DENMARK - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]200.000đ
[/TD]
[TD]1-3 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TELENOR DENMARK - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]400.000đ
[/TD]
[TD]1-3 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TELIA DENMARK - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]400.000đ
[/TD]
[TD]1-3 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SWEDEN NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3 HUTCHISON SWEDEN - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]1.400.000đ
[/TD]
[TD]1-2 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TELE2 SWEDEN - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (CLEAN IMEI AND OUT OF CONTRACT * 1 YEAR)[/TD]
[TD]1.900.000đ
[/TD]
[TD]1-4 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TELENOR SWEDEN - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (CLEAN IMEI AND OUT OF CONTRACT * 1 YEAR)[/TD]
[TD]130.000đ
[/TD]
[TD]1-24 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TELIA SWEDEN - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]1.500.000đ
[/TD]
[TD]2-3 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]IRELAND NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]O2 IRELAND - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]400.000đ
[/TD]
[TD]5-12 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VODAFONE IRELAND - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S[/TD]
[TD]1.550.000đ
[/TD]
[TD]7-10 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]JAPAN NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SOFTBANK JAPAN - Iphone 4 8GB ONLY (SERIAL ENDS WITH A4S, DZZ, DTY9 NOT SUPPORTED)[/TD]
[TD]2.700.000đ
[/TD]
[TD]5-10 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SOFTBANK JAPAN - Iphone 4s 16GB ONLY (SERIAL ENDS WITH A4S, DZZ, DTY9 NOT SUPPORTED)[/TD]
[TD]2.800.000đ
[/TD]
[TD]5-10 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]NORWAY NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]NETCOM NORWAY - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]100.000đ
[/TD]
[TD]Có Ngay
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TELENOR NORWAY - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]100.000đ
[/TD]
[TD]Có Ngay
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]TELENOR NORWAY - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (NOT FOUND)[/TD]
[TD]1.000.000đ
[/TD]
[TD]3 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]POLAND NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ORANGE POLAND - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]1.400.000đ
[/TD]
[TD]3-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]PLAY P4 POLAND - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S[/TD]
[TD]700.000đ
[/TD]
[TD]3-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SPAIN NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOVISTAR SPAIN - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (BLACKLISTED)[/TD]
[TD]900.000đ
[/TD]
[TD]2-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOVISTAR SPAIN - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]100.000đ
[/TD]
[TD]1-3 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]MOVISTAR SPAIN - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (NOT FOUND)[/TD]
[TD]400.000đ
[/TD]
[TD]3-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VODAFONE SPAIN - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]1.600.000đ
[/TD]
[TD]7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SWITZERLAND NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SUNRISE SWITZERLAND - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4 (OUT OF CONTRACT)[/TD]
[TD]200.000đ
[/TD]
[TD]7-14 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SWISSCOM SWITZERLAND - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4s (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]500.000đ
[/TD]
[TD]2-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SWISSCOM SWITZERLAND - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4s (ALL IMEI)[/TD]
[TD]1.400.000đ
[/TD]
[TD]1-2 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ORANGE SWITZERLAND - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]1.400.000đ
[/TD]
[TD]7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]GERMANY NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]T-MOBILE GERMANY - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (OUT OF CONTRACT)[/TD]
[TD]80.000đ
[/TD]
[TD]Có Ngay
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VODAFONE GERMANY - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (OUT OF CONTRACT)[/TD]
[TD]80.000đ
[/TD]
[TD]Có Ngay
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]FRANCE NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]BOUYGUES FRANCE - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5[/TD]
[TD]300.000đ
[/TD]
[TD]1-2 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SFR FRANCE - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]120.000đ
[/TD]
[TD]1-24 Giờ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]SFR FRANCE - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (Blacklist and Notfound IMEI)[/TD]
[TD]2.100.000đ
[/TD]
[TD]2-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ORANGE FRANCE - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]1.700.000đ
[/TD]
[TD]7-14 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ORANGE FRANCE - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (Any IMEI)[/TD]
[TD]2.300.000đ
[/TD]
[TD]3-10 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VIRGIN FRANCE - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (Any IMEI)[/TD]
[TD]2.100.000đ
[/TD]
[TD]7-10 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]EMEA IPHONE SERVICE[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]EMEA IPHONE UNLOCK SERVICE[/TD]
[TD]370.000đ
[/TD]
[TD]1-2 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]UNITED KINGDOM NETWORK[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3 HUTCHISON UK - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5 (any imei)[/TD]
[TD]2.400.000đ
[/TD]
[TD]7-10 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]O2 UK - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (any clean imei)[/TD]
[TD]600.000đ
[/TD]
[TD]2-5 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]O2 UK - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (Blocked/Barred/Blacklist imei)[/TD]
[TD]2.800.000đ
[/TD]
[TD]3-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]O2 UK - Iphone 5 (any clean imei)[/TD]
[TD]800.000đ
[/TD]
[TD]3-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ORANGE TMOBILE UK - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (Any IMEI)[/TD]
[TD]3.000.000đ
[/TD]
[TD]15-20 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VODAFONE UK - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (any clean imei)[/TD]
[TD]1.000.000đ
[/TD]
[TD]3-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VODAFONE UK - Iphone 5 (Any CLEAN IMEI)[/TD]
[TD]1.200.000đ
[/TD]
[TD]3-7 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]VODAFONE UK - Unlock Iphone 3G, 3GS, 4, 4S (Blacklist)[/TD]
[TD]1.800.000đ
[/TD]
[TD]7-10 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]IPHONE ALL NETWORK WORLDWIDE[/TD]
[TD]Giá
[/TD]
[TD]Thời Gian
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]IPHONE WORLDWIDE UNLOCK SERVICE ONLY IPHONE 4 8GB AND IPHONE 4S 16GB[/TD]
[TD]3.000.000đ
[/TD]
[TD]7-10 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]IPHONE WORLDWIDE UNLOCK SERVICE ONLY IPHONE 5 16GB[/TD]
[TD]4.900.000đ
[/TD]
[TD]5-10 Ngày
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]
Hình Thức Thanh Toán
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]Trong Nội Dung Chuyển Khoản Nhớ điền Số Imei Nhé!
1. Chuyển Khoản Ngân Hàng:
Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam - VIETCOMBANK
Số Tài Khoản: 0511000412562
Tên Tài Khoản: Trần Anh Việt
Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Quận 5
Ngân Hàng Đông Á - DONGA BANK
Số Tài Khoản: 0102989282
Tên Tài Khoản: Trần Anh Việt
Ngân Hàng Đông Á - Chi Nhánh Cưmgar
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - TECHCOMBANK
Số Tài Khoản: 19027069743011
Tên Tài Khoản: Trần Anh Việt
Ngân Hàng Techcombank - Chi Nhánh Hai Bà Trưng

[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]2. Thanh toán các ngân hàng khác qua BẢO KIM
(Chọn thanh toán trực tiếp, Email tài khoản bảo kim: trananhviet0812@gmail.com)
3. Thanh toán bằng thẻ cào: +25% Phí Nhé (Thanh Toán Bảo Kim) (các loại thẻ cào: mobi, vina, viettel)
SMS: Mã thẻ + Serial + Imei cần Unlock
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]BẢO HÀNH[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]Tất cả imei do chúng tôi Unlocked sẽ được bảo hành vĩnh viễn
Chú ý: Không chịu trách nhiệm đối với những máy bị Billing code+thay cặp GSM sẽ không active được,anh em chú ý trước khi gửi imei, Nên deactive iPhone lại hoặc restore lại rồi bỏ sim nhà mạng vào active được, nếu OK thì hãy mua code lên Quốc tế
Hỏi Đáp về Mua CODE Unlock: Xem tại Đây
Hướng Dẫn Active[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]Sau đây là cách Active máy: Sẽ có 2 trường hợp (Nếu máy đang xài sim ghép thì lấy ra nhé)
Note: Đối với 3G/3GS BB 6.15 sẽ không active được với itunes, Anh Em Restore về 5.13 nhé. (HD tại đây)1)Đối với máy chưa Jailbreak (chưa cài Cydia):
Vào Setting > General > Reset > Erase All Content and Setting (Tiếng Việt:Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Xóa tất cả nội dung và cài đặt ), sau khi máy khởi động lại xong thì đút sim VN vào kết nối với iTunes để Active lên World, trên iTunes sẽ hiển thị như sau:
* Lưu ý:
- Nên Backup dữ liệu cá nhân lại trước khi làm.
- Đối với những máy đã Jailbreak mà làm theo cách này sẽ bị treo táo.
2)Đối với máy đã Jailbreak (đã cài Cydia):
Restore lại máy - Lưu ý luôn luôn là nên Backup dữ liệu trước khi tiến hành
- Down sẵn IOS về máy tính
- Mở iTunes lên, kết nối iPhone của bạn vào máy tính
- Tiến hành đưa iPhone về chế độ DFU
- Nhấn Shift + Restore (Chọn FW vừa mới down về)
- Chờ iTunes làm việc, sau khi hoàn thành iTunes sẽ tự động active máy.
Các bước tiếp theo thì do bạn tự set máy nhé
Chúc bạn thành công!
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]Liên Hệ:
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 3"]Thông Tin Liên Hệ:
Địa Chỉ: Toà Nhà VTC online- 132 Cộng Hòa, P4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Mobile: 0906 628 683 – 0906 672 675 (Mr. Việt)
Skype: trananhviet0812 - YM: trananhviet90
Email: trananhviet0812@gmail.com
Support: (Click here)
FORM Liên Hệ Unlock: (Qua SMS, Yahoo, Skype)
Anh em cần Unlock vui lòng cmt bên cuối Topic theo theo Form:
Các Bạn Unlock AT&T thì click vào đây: Unlock AT&T
Các mạng khác nhập FORM bên dưới nhé để mình check và báo giá cho nhé.
IMEI :
MODEL :
SERIAL :
SĐT :

[/TD]
[/TR]