Giải thể công ty – đóng mã số thuế.
[URL="http://giaithecongty.info/giai-the-cong-ty-dong-ma-so-thue"]thủ tục giải thể công ty[/URL], thủ tục đóng mã số thuế để giải thể công ty.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp. Quyết định [URL="http://giaithecongty.info/giai-the-cong-ty-dong-ma-so-thue"]giải thể doanh nghiệp[/URL] phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
- Lý do giải thể;
- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Công ty chuẩn bị hồ sơ [URL="http://giaithecongty.info/giai-the-cong-ty-dong-ma-so-thue"]xin đóng mã số thuế[/URL], tại điểm 3.1 Mục III Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý về đăng ký thuế quy định về hồ sơ chấm dứt hiệu lực của mã số thuế đối với doanh nghiệp, gồm:
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)
- Quyết định giải thể doanh nghiệp hoặc Quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh.
Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan Thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Legal ANT chúc khách hàng thuận lợi với thủ tục đóng mã số thuế.
[B]Công ty TNHH Tư vấn Legal ANT mời bạn tham khảo thông tin và liên hệ tư vấn theo:[/B]
Địa chỉ: Phòng 706 – số 173 Đình Thôn – Mỹ Đình- Từ Liêm – Hà Nội
ĐT: 04.66808308
Hotline: 0932 357009 – 0904 919482
Email: [EMAIL="info@legalviet.com"]info@legalviet.com[/EMAIL]
Website: [URL="http://www.legalviet.com/"]www.legalviet.com[/URL] [URL]http://giaithecongty.info/[/URL]