MT Hai Hai BaTrưng, 6x20m, 3L, 45tr. 0988.99.33.99 - www.nhahoangtrung.com
MT Nguyễn Trãi kế ZenPlaza,8x20m, 3L, 65tr
MT Bùi Thi Xuân, 12x25m, 2L, 68tr
Villa Sương Nguyệt Ánh, 15x40m, 3L, 72tr
MT Công Trường Quốc Tế, 20x30m, 2L,T/L
MT Đồng Khởi, gần Vincom,12x20m,2L, 100tr.
MT Cống Quỳnh, 5x20m, 3L, 36tr
MT NTMK 6x20m 3L, 46tr
MT Lý Tự Trọng, 5x20m, 3L, 42tr
MT Lê Thánh Tôn , 4,5x20m, 3L, 38tr
MT Nguyễn Thi Nghĩa, 5x18m, 3L, 45tr
MT Phan Bổi Châu kế chở Bến Thàn, 8x25m, 3L,T/L
MT Nguyễn Văn Thụ, 4,5x20m, 3L, 28tr
MT Nguyễn Công Trứ, 7x20m,3L 38tr
2MT Tôn Thât Tùng, 6x18m, 3L, 40tr
MT Nguyện Cư Trinh, 5x20m, 3L,32tr
MT Thái Văn Lung, 6x18m, 3L, 48tr
MT Măc Đình Chi, 6x20m, 3L 46tr. 0988.99.33.99 - www.nhahoangtrung.com