call : 0909.020202 - 098.2345678
sim TAXI thanh lý giá lô 1tr/sim
giá thanh lý - ae đồng ý giá hãy call nhé (ko nhận mặc cả)
01216.02.02.02 = 1tr5
01289.02.02.02 = 1tr5
01215.03.03.03 = 1tr4
01266.03.03.03 = 1tr5
01269.03.03.03 = 1tr5
01219.05.05.05 = 1tr5
01263.05.05.05 = 1tr2
01214.06.06.06 = 1tr4
01216.08.08.08 = 1tr8
01219.08.08.08 = 1tr8
01292.15.15.15 = 1tr5
01292.17.17.17 = 1tr5
01292.34.34.34 = 1tr4
01293.35.35.35 = 1tr6

01298.23.23.23 = 1tr2
01236.05.05.05 = 1tr8
01236.08.08.08 = 1tr8
01683.57.57.57 = 1tr6
01295.80.80.80 = 1tr1