099 550 8999
Giá ra đi 1triệu5. Miễn trả giá
Xin liên hê 096 649 8888
Anh em đi ngang Up phụ dùm, cảm ơn nhiều