chào các bạn 5giay nhà chú mình mới ép được một số cá Dĩa bột (supper read) dưa hấu, và một số cá La Hán. Và có một con cá Rồng(Quả Bối Vàng). mong các ban ủng hộ nha. sau đây là hình máy e nó
[IMG] đây là cá bôt nhà chú mình nuôi được 5thang sie:7phan. d [/IMG]cha mẹ la cá đỏ
cá La Hán
[IMG][/IMG]
[IMG] [/IMG]
sao đây là cá Rồng
[IMG] [/IMG]