0967.23.8668 giá 2tr
0967.626.646 giá 1tr5
0967.18.08.83 giá 500k
0969.379.568 giá 700k
sim nguyên kit, giá đã fix,LH chủ topic
0969.39.33.88 -01999.159.159