Như tiêu đề bạn nhờ tìm đầu mobi dạng taxi ABABAB , bạn nào có để lại số hoặc sms 0939.040404 cho mình số và giá làm việc. Không quan trọng số đẹp ,giá tốt sẽ làm việc nhanh chóng.