Quyết bán giá chuẩn miễn trả giá!. 0942.89.98.98 giá chuẩn 2.9tr - 0943.68.98.98 giá chuẩn 2.3tr. Liên Hệ Chữ Ký: (mặc cả miễn liên hệ nhé!)