Ae Cứ Xem RỒi Nhận Xét DÙm Mấy E Nó Nha....
Liên Hệ : 09 699 11 633 - 012 699 11 699 Long
D/c 213/2 Khuông Việt - Phú Trung - Tân Phú
AE LƯU Ý : KHI QUA NHỚ MANG THEO GÀ SỔ VÌ ĐÂY TOÀN LÀ GÀ NHÀ ĐỔ RA NÊN SỔ KO COI ĐC NHA.. AE CÓ ĐỔ GÀ SẼ HIỂU ...THANKS...!
1- Gà Xanh - Mỹ Lai Rừng ( 50 + 50 ) - Trạng 1,1kg
Thành Tích : WIN 5 ( Mùa Trước 3X - Mùa Này 2X )

2- Gà Xám Vàng- Gà Lai 25% - Trạng 950gram
Thành Tích : Win 1X

3- Gà Xanh - Asil + Mỹ - Trạng 950 gram ( Hàng Đá Tiền Lớn )
Thành Tích : Zin 100%

4- Gà Que - Lai 75% Mỹ - Trang 1Kg
Thành Tích : Zin 100%

5- Gà Khét - Lai 50% Mỹ - Trạng 1,1Kg
Thành Tích : Zin 100%

6- Gà Điều Chân Vàng 8 Móng Đen - Lai 25% Mỹ - Trạng 1,060kg
Thành Tích : Win 1X

7- Gà Xanh - Mỹ Lai Rừng ( 50+50) - Trạng 1,070kg
Thành Tích : Zin 100%