Do công việc bận rộn mình cần bán 1 e mái mỹ điều chân trắng hai hang trơn gà tơ nuôi lên mới đẻ lúa so , gà đang cho trưng gà cưc sung đưa con mái nao vô cũng đánh tuốt , ngoài ra mình cần thanh lý thêm 2 em ga kiểng một e mái chuối tuyết 5 tháng chân lùn sat đất mặt đỏ ke sắp đẻ và 1 em trông rosecom bạn nào cần liên hệ mình dt 0973191828.
hình em mái mỹ! giá 1tr7

tiếp

em mái chuối tuyết: 350k


em trống rose! 700k