em vương gia lai cần nhập dòng viettel 10 số đuôi 79 giá mềm nhé
em mới vào nghề xin dc giao luu cùng các ae
hotline 0962 702 702 - 0988 65 3579
yahoo: thanminhvuong
mail : thanminhvuong0501@gmail.com
các ae co list số các tháng gửi e tham khảo nhập hàng