CÔNG TY CP ĐTPT CÔNG NGHỆ ROBO
ĐC: 106 -108 Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM

ĐT : 08-39252797 (Ext: 137) - Fax : 08-39252796


Hotline: 0979.616.833


ROBO TOWER
ROBO ST-E3-1220V2
1 CPU Intel® Xeon® Processor E3-1220V2 (8M Cache, 3.10 GHz)
2 Chipset Intel® C202 - Intel 1200BTSR
3 Memory 4GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 500GB SATA III 7200 rpm WD
5 DVD DVD ROM SAMSUNG/LG
6 Chasiss Vi tính Mid Tower Versa G1 VO600A1W3N Thermaltake
7 PSU 500 W hexa/ Acbell Ipower G500
Giá: 13.690.000


ROBO ST-E3-1230V2
1 CPU Intel Xeon E3-1230 v2 3.30GHz, 8MB L3 cache
2 Chipset Intel® C202 - Intel 1200BTSR
3 Memory 4GB DDR3 1333 ECC Supper talent
4 Hardrive 500GB SATA III 7200 rpm WD
5 DVD DVD ROM SAMSUNG/LG
6 Chasiss Vi tính Mid Tower Versa G1 VO600A1W3N Thermaltake
7 PSU 500 W hexa/ Acbell Ipower G500
Giá: 14.990.000


ROBO ST-E5-2620
1 CPU 1 x Intel® Xeon® E5-2620, 2.0GHz, 15MB. SK2011
2 Chipset Intel® C602 chipset ASUS Z9PA-D8
4 Memory 8GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 1TB Sata 2 7200 rpm toshiba enterprise
5 DVD DVD ROM SAMSUNG/LG
6 Chasiss Vi tính Mid Tower Versa G1 VO600A1W3N Thermaltake
7 PSU 500 W hexa/ Acbell Ipower G500
Giá 25.550.000

RACK 1U SERVER – COLDSWAP
ROBO SR130F-E3 1220 v2
1 CPU Intel Xeon E3-1220 v2 3.1 GHz, 8MB L3 cache
2 Chipset Intel® C202 - Intel 1200BTSR/BTS
3 Memory 4GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 500GB SATA III 7200 rpm WD
5 Chasiss Rack mount 1U SR130F
6 PSU 1U - 350 W
7 Heatsink 1U 1155
8 Real rail
Giá 14.890.000


ROBO SR130F-E3 1230 v2
1 CPU Intel Xeon E3-1230 v2 3.30GHz, 8MB L3 cache
2 Chipset Intel® C202 - Intel 1200BTSR
3 Memory 4GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 500GB SATA III 7200 rpm WD
5 Chasiss Rack mount 1U SR130F
6 PSU 1U - 350 W
7 Heatsink 1U 1155
8 Real rail
Giá: 15.990.000


ROBO SR130F-E5 2620
1 CPU 1 x Intel® Xeon® E5-2620, 2.0GHz, 15MB. SK2011
2 Chipset Intel® C602 chipset ASUS Z9PA-D8
3 Memory 8GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 1TB Sata 2 7200 rpm toshiba enterprise
5 Chasiss Rack mount 1U SR130F
6 PSU 1U - 400 W
7 Heatsink 1U 2011
8 Real rail
Giá: 26.590.000

RACK 1U SERVER – HOTSWAP
ROBO SR142H-E3 1220 v2
1 CPU Intel Xeon E3-1220 v2 3.1 GHz, 8MB L3 cache
2 Chipset Intel® C202 - Intel 1200BTSR/BTS
3 Memory 4GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 500 GB WD
5 Chasiss SR142H-1U
6 PSU 1U - 350 W
7 Heatsink 1U 1155
8 Real rail
Giá: 16.890.000


ROBO SR142H-E3 1230 v2
1 CPU Intel Xeon E3-1230 v2 3.30GHz, 8MB L3 cache
2 Chipset Intel® C202 - Intel 1200BTSR
3 Memory 4GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 500 GB WD
5 Chasiss SR142H-1U
6 PSU 1U - 350 W
7 Heatsink 1U 1155
8 Real rail
Giá: 17.900.000


ROBO SR142H-E5 2620
1 CPU 1 x Intel® Xeon® E5-2620, 2.0GHz, 15MB. SK2011
2 Chipset Intel® C602 chipset ASUS Z9PA-D8
3 Memory 8GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 1TB Sata 2 7200 rpm toshiba enterprise
5 Chasis SR142H-1U
6 PSU 1U - 400 W
7 Heatsink 1U 1155
8 real rail
Giá: 28.450.000

RACK 2U – COLDSWAP
ROBO SR271F-E3-1220V2
1 CPU Intel® Xeon® Processor E3-1220V2 (8M Cache, 3.10 GHz)
2 Chipset Intel® C202 - Intel 1200BTSR/BTS
3 Memory 4GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 500GB Sata 2 7200 rpm WD
5 Chasiss Rack mount 2U SR271F
6 PSU 400w
7 Heatsink 2U 1155
8 REAL rail
Giá: 17.150.000


ROBO SR271F-E3-1230V2
1 CPU Intel Xeon E3-1230 v2 3.30GHz, 8MB L3 cache
2 Chipset Intel® C202 - Intel 1200BTSR
3 Memory 4GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 500GB Sata 2 7200 rpm WD
5 Chasiss Rack mount 2U SR271F
6 PSU 400w
7 Heatsink 2U 1155
8 REAL rail
Giá: 18.100.000


ROBO SR271F-E5 2620
1 CPU 1 x Intel® Xeon® E5-2620, 2.0GHz, 15MB. SK2011
2 Chipset Intel® C602 chipset ASUS Z9PA-D8
3 Memory 8GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 1TB Sata 2 7200 rpm toshiba enterprise
5 Chasiss Rack mount 2U SR271F
6 PSU 400W
7 Heatsink 2U 2011
8 REAL rail
Giá: 28.250.000

RACK 2U - HOTSWAP
ROBO SR261H-E3-1220V2
1 CPU Intel® Xeon® Processor E3-1220V2 (8M Cache, 3.10 GHz)
2 Chipset Intel® C202 - Intel 1200BTSR/BTS
3 Memory 4GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 500GB Sata 2 7200 rpm WD
5 Chasiss Rack mount 2U SR261H - supper micro + 400w PSU
6 Heatsink 2U 1155
7 REAL rail
Giá: 19.850.000


ROBO SR261H-E3-1230V2
1 CPU Intel Xeon E3-1230 v2 3.30GHz, 8MB L3 cache
2 Chipset Intel® C202 - Intel 1200BTSR
3 Memory 4GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 500GB Sata 2 7200 rpm WD
5 Chasiss Rack mount 2U SR261H - supper micro + 400w PSU
6 Heatsink 2U 1155
7 REAL rail
Giá: 21.350.000


ROBO SR261H-E5 2620
1 CPU 1 x Intel® Xeon® E5-2620, 2.0GHz, 15MB. SK2011
2 Chipset Intel® C602 chipset ASUS Z9PA-D8
3 Memory 8GB DDR3 ECC Supper talent
4 Hardrive 1TB Sata 2 7200 rpm toshiba enterprise
5 Chasiss Rack mount 2U SR261H - supper micro + 400w PSU
6 Heatsink 2U 2011
7 REAL rail
Giá: 31.290.000


Phân phối Server hiệu các loại: IBM, DELL, HP, CISCO, vv...

CÔNG TY CP ĐTPT CÔNG NGHỆ ROBO

ĐC: 106 -108 Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM

ĐT : 08-39252797 (Ext: 137) - Fax :
08-39252796

Hotline: 0979.616.833