Em vừa đi chơi ở Quảng Nam về có người bà con biếu 1 kg Sâm Ngọc Linh tự nhiên nay không có nhu cầu sử dụng, bác nào có nhu cầu lấy lại em nhường cho,
chứ em là dân đen mà dùng của quý hiếm này thì tiếc tiền lắm.
sdt 0904888512