Đang có vài chiếc Iphone 4S, Iphone 5 hàng nhập từ USA , hàng đảm bảo chất, nguyên Zin 100%, bảo test đủ các kiểu, máy sữa chửa hay sơn tút rồi tặng luôn cái máy đem về:
013175008480217 , C8Pj4M21DT9V , ip 4s 16GB - Black , USA
BH Apple đến: 28-08 2013 , I.OS 6.1.1 , Hàng đẹp 99%, máy Zin nguyên bản 100%, chưa sữa chữa, sơn tút gì hết, giá 8tr400
013172007425905 , c8phw0uddt9v , IP 4s 16GB - Black , USA
BH Apple đến 09-07-2013 ,I.OS 6.1.3 , Hàng đẹp 99% , máy đảm bảo Zin nguyên bản 100% , chưa sữa chửa, sơn tút gì hết, giá 8tr400
013186001133026 , c8wjfw1mdt9v , IP 4S 16G - Black , USA
BH Apple đến: 18 - 10 - 2013 , I.OS 6.1.1 , Hàng Like new , máy đảm bảo Zin nguyên bản 100%, chưa sữa chửa, sơn tút gì hết, giá 8tr700
013331005060441 ,IP 5 16G - Black , USA. I.OS 6.1.1 , hàng 99% , máy đảm bảo Zin nguyên bản 100%, chưa sữa chửa, sơn tút gì hết, giá 11tr500
Liên hệ: 09793333353
Địa chỉ: 252 Cao Thắng , F.12, Q.10