** Hot Line : Mr Đông:0902965863 chuyên sửa chữa laptop
BẢNG BÁO GIÁ SỮA CHỮA LAPTOP
+ Một số lỗi thường gặp ở Mainboard:
- IC nguồn,I/O,Lan,Sound,Tụ,Điện trở,Mosfet... giá 20$.
- IC nguồn,I/O,Lan,Sound,Tụ,Điện trở,Mosfet... giá 20$.
- Thay chíp nam ( ICH ), chíp bắc ( MCH ), Socket ...giá 50$ từ 95$
+ Đối với Laptop:
- Các lỗi liên quan đến nguồn giá từ 45$ - 65$.
- Thay chíp ICH,MCH mới giá từ 45$ - 55$ từ i3, i5, i7.
+ LCD,Monitor:
- Lỗi như hư tụ màn hình,mosfet, hư cáp LCD giá 50$.
- Sửa lỗi hư cao áp màn hình(LCD SONY, APPLE,) giá từ 150$ -250$
- Trường hợp giá cao hơn 50$ em sẽ báo giá trước khi sửa chữa.