mình cần bán hoặc đỏi lấy gà tân châu nhạn hoặc khét trích râu long hình đẹp nha ae lh: 0969.420024 số 63 đường số 5 quận bình tân không thích phụ dùm chử up nha up lại thanks. ae ai muốn đỏi gởi hình cho mình xem ok mình đỏi liền.
mình mượn hình của chủ củ nha gà hiện tại đang thay long mùa đầu.