ko nhu cầu sử dụng cần bán!
HP laserjet 1160 giá bán 1t400n
HP lasejet 4250 giá bán 3t300n
anh em nào nhu cầu liên hệ 666/07A nguyễn văn quá, quận 12
dthoai: 0918877255