tình hình là em no bi gió nên đi chân hơi khom khom như ông cụ vậy đó,ko bít ae có bí kíp gì chỉ giáo để mình cứu con gà nọc của mình
hình em nó :