ĐÓNG TOPIC
Thông tin nè:
S/N: Z1F0434 x (AI MUA THÌ MÌNH SẼ CUNG CẤP CHO SỐ CUỐI x ĐỂ CHECK)
PN: 9YN166-568
MODEL: ST3000DM001
DATE: 11501
In Warranty Expiration 08-Aug-2013
In Warranty Please return directly to Seagate.
Hình minh họa hdd giống vậy:

Dia chỉ mua dưới sig
0908603606 A Đức