mình mới mua 4 cái về gắn cho camera nhưng ko tương thích, bởi vì camera mình chỉ nhận 4 mà mình mua class 10 ai có nhu cầu mình để lại 4 thẻ 16ghz KingMax chính hãng BH 3 năm class 10 giá 400/1the liên hệ: 0902649063 gặp Tân