thân chào anh em trên 5s.,hiện tôi có 1 con chuối chân xanh lai tơ+1 con chuối nòi đẻn cần bán.,gà hiện ở bảo lộc-lâm đồng.,giao gà theo yêu cầu.,vậy anh em ai có nhu cầu xin liên hệ số dt:0919911115.,giá +trạng kg theo hình dưới.,anh em xem tin xin up dùm.,cám ơn
1/chuối chân xanh lai tơ hiện 2k5 nuôi tới 2k6 giá 2tr2

2/chuối chân xanh lai tơ(nòi đẻn) hiện 1k6 giá 1tr6