thân chào anh em trên 5s.,hiện tôi có 2 con gà cú chân xanh cần bán.,gà hiện ở bảo lộc-lâm đồng.,giao gà theo yêu cầu.,vậy anh em ai có nhu cầu xin liên hệ số dt:0919911115.,giá +trạng kg theo hình dưới.,anh em xem tin xin up dùm.,cám ơn
1/cú lửa chân xanh lai tơ hiện 2k15(hơi ốm)nuôi tới 2k35 giá 2tr

2/cú trắng chân xanh hiện 2k5 nuôi tới khoảng 2k6 giá 1tr8