Keyboard

Mitsumi đen hộp đỏ không bay chữ Ps/2 : 70k - USB : 80k
Mitsumi đen key to dày Ps/2 : 90k - USB : 100k
Dell USB logo nổi chính hãng : 90k
Genius 110 Ps/2 : 90k USB : 100kMouse
Mitsumi 6703 chính hãng tem FPT Ps/2 : 70k
Ram
DDRam 1G/800 Kingmax chính hãng : 550k
DDRam 2G/800 Kingmax chính hãng : 850k
DDRam 3 2G/1333 Kingmax chính hãng : 475k
DDRam 3 4G/1333 Kingmax chính hãng : 750k
HDD
Seagate 160Gb Sata : 685k
Seagate 250Gb Sata : 870k
Tất cả sản phẩm bảo hành chính hãng 1 năm.
để nhận bảng báo giá chi tiết xin gửi mail yêu cầu về địa chỉ giaiphapso24h@yahoo.com