Mình cần bán 1 cặp Greatdane lớn mua của chị Huyền chuyên nuôi chó greatdane trên SG, nay vì kinh tế khó khăn nên em nó về nhà mới
-Em thứ nhất (Đực) : 10 tháng tuổi - nặng 60kg, cao 80cm
Giá: 22 triệu (fix)
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

-Em thứ hai (Cái): 6 tháng tuổi - nặng 40kg, cao 67cm
Giá: 12triệu (fix)

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

Cả 2 con đều có sổ chích ngừa đầy đủ
ĐC: Ngã ba tân vạn
Sdt: 0909.74.21.74