Cấu hình máy : main Asus G41T ram KingMax 4gb " 2 thanh " , CPU: Duocore 6700, ổ cứng Seagate 160 gb. Card vega GT 9500. Màn hình LCD vuông hiệu misubisi 17inch.
Vì vừa bán dàn ghế chân quỳ nên có ý định bán luôn dàn máy hiện vẫn đang sử dụng nhé. A/e nào cần lấy về làm nét thì dắt thợ thầy qua test nhé.
Giá 1 bộ 5tr5 " có gần 40 bộ "
A/e cho mình nợ hình sẽ up sau
Dt: 09 333 85 779 or 01 999 456 567 gặp Hoàng 23t cho a/e dễ xưng hô.