1/ Gà mái Asil 1,7kg chuẩn bị đẻ lứa 2. Giá 2trđ

2/ mái Mỹ 4 tháng, nặng 1kg. Giá 1trđ

3/ trống Peru 4 tháng, nặng 1,8kg. Giá 3trđ

4/ gà Asil 4,5 tháng trống 2,2kg, mái 1,7kg. Giá 3trđ/cặp

5/ trống, mái peru hơn 2 tháng,nặng gần 1kg. giá 4trđ/cặp

6/ trống Mỹ 4 tháng, nặng 1,2kg. Giá 1,2trđ

7/ trống Mỹ 4,5 tháng, nặng 1,3kg. Giá 1,3 trđ

Xem gà tại 65 Trần Phú, Cái Khế, Cần Thơ. Xin vui lòng liên hệ Tuấn 0989 828928