Vì điều kiện nhà cửa chật hẹp đành chia tay 2 e soc ,1 lớn 1 nhỏ.Ăn uống khỏe mạnh!!Thả chay chơi vong vong!!!Vài tấm của để tự sướng của e nó đây::)