CẦN TIỀN EM BÁN 09.6789.1994 GIÁ 10 TRIỆU
Ai kết vui lòng call giúp em: 09.88.999.102
Có fix nhẹ nhàng ạ b-(