em đang tìm Mobi hay Viettel đầu 10 có 4 số đuôi
67899
giá chuẩn nha AE inbox hay sms số đt em
được e báo khách , khách đồng ý là em hôt liền
tks AE