Main JW G31 IG31-MKII hàng chính hãng silicom

CPU Core 2 duo E4300 (1.8g/2m/800)
Ram DDR2 1g-667 Dynet
HDD sata samsung 80g
case nguồn ok
Giá fixed 1.300.000 đồng