Còn thùng máy bán hoặc đổi cây VGA GTX 680, quad dro 4000
Cấu hình:
- CPU đang chạy 2 con W5580 ES - 8M - 3,2 GHZ - 6,4 GT/s QPI
- Ram: 20Gb EEC - REG
- HDD: Sata 350 GB
- VGA: quadro NVS 290
- Dual PSU: Coolemaster 750W + PSU Japan 450W
Giá ra đi là 10.000K
còn anh em nào có cây VGA GTX680, quadro 4000 thì cùng thương lượng đổi chơi
up cái hình


Cám ơn ae 5giay đã xem tin
Trần Gia Huy
yahoo:tran_giahuy80
Mobile: _o9o_2500_955
12 Lê lợi