Hiện bên mình cần thu số lượng lớn iphone
Điều kiện máy thu
1.Thu tất cả máy brandnew (chưa activate)
2.Thu tất cả máy used (chưa sửa chữa)
Lợi ích khi bán máy cho mình:
1.Giá tốt nhất có thể,đôi bên cùng có lợi
2.Mình không ép giá,thuận mua vừa bán
Ae nào có nhu cầu xin liên hệ: Tâm: 01.222.444.336
add: 124 ký con Q.1