Thùng 1 :
Main Giga 945 Full Onboar 350k
CPU Co2duo E6300 350k
Ram 2G Dual Ram 300k
HDD 80G Seagate mỏng HBH 300k
DVD 100k
Case nguồn good 100k
Giá 1tr4 cho ae xúc
Thùng 2
Main Giga 945 Full Onboar 350k
Vga Giga 256M/128bit 200k
CPU Co2duo E6300 350k
HDD 80G Seagate mỏng HBH 300k
Ram 2G Dual Ram 300k
DVD 100k
Case nguồn đẹp 100k
Giá 1tr5 cho ae xúc gọn lẹ
89 Bắc Hải F15 Q10