Xả hàng 2tb seagate 1/2015 bảo hành seacare VN hoặc fpt giá sock 1t700k,sl >20,lẻ +100k,hàng bh seagate VN hoặc fpt,new 100%
109 nguyễn sỹ sách p15,tb 0906493604.
VCB: 0301002942416 Lê Quốc Nhân.