E thứ 1 điều vàng 8l5 11 tháng sắp bể cựa : lông hình phụng vĩ .. mới bắt về đá ầm ầm .. bo như sấm .. cắt tích xog h con cự con không .. rất dạn người .. búng tay de de
http://i.upanh.com/rrfwkk
http://i.upanh.com/rrfwkm
http://i.upanh.com/rrfwky
http://i.upanh.com/rrfwkg
http://i.upanh.com/rrfwkh
Giá 350k
E thứ 2 : ÚA 7 tháng 7l max trạng 8l5 cao như siêu mẫu ... xổ gà cùng trạng đá biết né dạt khôn gà
http://i.upanh.com/rrjcbt
Giá 350k
tối chụp = dt cùi nên hơi mờ ... ở ngoài đẹp như tranh hehe
7/134/99 liên khu 5-6 BHH B bình tân ... Ae đi hết TÂn kỳ tân quý đụng Quốc lộ 1A gọi mình dắt vô nhà
sdt : 0186 889 8810