Gà mới bắt lên:
Ngày đăng : 14-06-2013
Fix xăng cho ae nhiệt tình..
1. Gà điều lai : Gà 12 tháng nặng 1kg50g chần trắng ngà, có xuyên đao ngay cựa, mồng đứng thẳng, nết dữ, gà rất sung đủ tuổi đeo cựa sắt, mới cắt tích hôm qua, gà nguyên lông zin, mới bắt lên. Sổ đá náp bo lớn vô gáy đá lông nhanh.
Giá : 700k


Địa chỉ : Ấp 6 - Hưng Long - Bình Chánh ( đầu đường NG Văn Linh -> 3km)
ĐT: 0993484847 - Phương - 33t