Hùng vừa tuyển chọn được 6 con rừng lai Mỹ đá tiền, AE xem nhé !
MS1 : (2,5Tr) Gà Zin rừng lai Mỹ điều đỏ, nặng 0,900 Kg hình hài như 1 Kg, lối đá như vũ bão, hình khung đúc cứng như cục sắt. (hàng bao đá tiền lớn)
MS2 : (2,5 tr) Gà Zin rừng lai Mỹ điều đỏ đen, nặng 0,900 Kg hình hài như 1,050 Kg lối đá như sấm chớp,hình khung đúc cứng như cục sắt. (hàng bao đá tiền lớn)MS3 : (2,5 Tr) Gà Zin rừng lai Mỹ điều đỏ, nặng 0,850 Kg, lối đá AE xem bên dưới, hình khung đúc cứng như cục sắt. (hàng bao đá tiền lớn)
MS4 : (2,2 Tr) Gà Zin rừng lai Mỹ điều đỏ, nặng 1,040 Kg, lối đá AE xem bên dưới,hình khung đúc cứng như cục sắt. (hàng bao đá tiền lớn)

MS5 : (1,8 Tr) Gà Zin rừng lai có máu lai Mỹ, nặng 0,900 Kg, hình như 1 Kg, lối đá AE xem bên dưới,hình khung đúc cứng như cục sắt.
MS6 : (1,8 Tr) Gà Zin rừng lai có máu lai Mỹ, nặng 0,820 Kg, hình như 0,900 Kg, lối đá AE xem bên dưới,hình khung đúc cứng như cục sắt.
Sau đây là Video Clip :
Clip1 : MS1 đá với MS4

Clip 2 : MS3 đá với MS6

Clip 3 : MS2 đá với MS5

Địa chỉ liên hệ : 0909021321 Hùng 35 tuôi, Tổ 9A, Khu phố 2, huyện Chơn Thanh, tỉnh Bình Phước.
Có FiX và Ship trên toàn quốc.