Bán thanh lý, giá chỉ có trong ngày, anh em nhặt nhanh:
0969578910 600
0967.688.986 800
0967.868.000 800
0967.183.222 800
096.2468.246 800
0969.818.179 800
0969.78.28.78 800
Vui long KMC, chỉ nhận chốt.
Lh 0982.167.999