Mình cần bán 01 máy Scanner HP
Thông số như sau : :
-Hãng sản xuất HP
-Tốc độ quét :
Tốc độ preview: 10 giây
Ảnh màu 4 x6-inch sang Microsoft Word: nhỏ hơn 25 giây
OCR toàn trang sang Microsoft Word: nhỏ hơn 35 giây
Ảnh email: nhỏ hơn 22 giây
Hỗ trợ giấy A4
-Độ phân giải quang hoc 2400x2400 dpi
-Khối lượng 3 kg
-Số bit màu 48bit
-Máy còn mới ,ít sử dụng
****Mình bán 1500k.
Liên hệ : 0963 25 77 07