Công ty phần mềm điểm hẹn smart phone chuyên về các dịch vu windows phone 7 /8


NOKIA LUMINA WINDOWS PHONE 7/8- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 510
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 610
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 710
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 800
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 900
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 520
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 620
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 810
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 820
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 822
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 920
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 925
- Nhận flash rom, up rom gốc, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho nokia lumina 928
HTC WINDOWS PHONE 7/8
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho HTC 8X
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho HTC 8S
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho HTC HD7
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho HTC TROPHY
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho HTC SURROUND
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho HTC MORAZT
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho HTC RADA
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho HTC TITAN 1 & 2
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho HTC HD2
SAMSUNG WINDOWS PHONE 7/8

- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho SAMSUNG ATIV S
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho SAMSUNG OMINA 7
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho SAMSUNG FOCUS
LG WINDOWS PHONE
- Nhận flash rom, up rom gốc, hạ bootloader, unlock full, up rom cook, sữa chữa bằng thiết bị chuyên dụng cho LG E900 OPTIMUS 7
ĐIỂM HẸN SMART PHONE – DỊCH VỤ SỬA CHỮA, CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ WINDOWS PHONE CHUYÊN NGHIỆP
Phone: 0977773838 - 0968999977
Địa chỉ: 209 Đào Duy Từ P.6 - Q.10, TP. Hồ Chí Minh.