CẦN BÁN VÀI CON GÀ PERU LAI Ở LONG AN. AE CŨNG BIẾT TRƯỚC GIỜ MÌNH BÁN GÀ TRÊN 5 GIÂY CŨNG NHIỀU,BÁN CÁC LOẠI GÀ ĐÁ NHƯ :BỔN GÀ CHUỐI CHÂN XANH,GÀ ÚA CHÂN XANH,GÀ MỸ LAI ... VÀ ĐẶC BIỆT LÀ BỔN GÀ VẢY RỒNG.(TẤT CẢ ĐA SỐ LÀ GÀ ĐÁ TIỀN LỚN, ĐIỀU CÓ ĂN CÓ THUA,) NAY MÌNH GIỚI THIỆU THÊM VỚI AE DÒNG GÀ PERU LAI CỦA MÌNH. AE NÀO THẤY HỢP THÌ ỦNG HỘ DÙM,NẾU KHÔNG THÌ CHO MÌNH XIN CHỮ UP NHA, CẢM ƠN NHIỀU. LIÊN HỆ : SƠN , ĐT : 0937.81 72 73 Đ/C: GÒ ĐEN , BẾN LỨC , LONG AN. (AE THAM KHẢO SƠ THÊM VÀI CON GÀ NỌC CỦA MÌNH) 1/ GÀ CHUỐI 75 PERU,25 MỸ,2KG5 ,GÀ NUÔI CÒN LÊN KG, GIÁ : 6 TRIỆU 2/ GÀ QUE 8 THÁNG,2KG7 ,50 PERU,50 VIỆT,GIÁ: 3 TRIỆU 3/ CHUỐI CHÂN XANH VUÔNG,3 DÒNG MÁU:PERU,MỸ,ASIL .GÀ 8 THÁNG,2KG2 ,GÀ NUÔI CÒN LÊN GIÁ :2 TRIỆU