Bán Ổ cứng SAMSUNG 500GB (7200rpm) còn BH 7 tháng ở Hoàn Long (đến tháng 1/2014).
Giá bán 800k. SĐT: 0976783632. Đồng ý giá thì mua, không FIX.