[
[IMG][
GIÁ 500USD
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG
GIÁ 350USD
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
GIÁ 400USD
[IMG][/IMG]
GIÁ 400USD
[IMG][/IMG]
TẤT CÃ ĐỀU LÀ HÀNG TRONG STORE MUA RA CHỨ K PHÃI OUTLET ! MẪU NÀY LÀ MẪU MỚI NHẤT 2013 CŨA ÔNG ĐỊA , SIZE 30-US , CÒN TAG . AI MUA LH : 0935622165 TÙNG