Bán -)v

0985.35.36.37 = 10tr
0908 54 6789 = 19tr

sang tên tại hn và hcm
>-

lh: 09.161.56789 (sms only vif đang ở cơ quan)