do ko có nhu cầu xài số này nữa nên bán .ai cần liên hệ : 0905 176789